Ravi

Üldistunud ärevushäire raviks on mitmeid tõhusaid võimalusi. Esimene samm on pidada nõu arstiga, kes oskab soovitada Sulle sobivaimat ravi. Soovitatav ravi võib olla medikamentoosne ja/või psühhoteraapia. Üldistunud ärevushäire sümptomite leevendamiseks enim kasutatud ravimid on järgmised:

  • Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRId)
  • Selektiivsed noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid (SNRId)
  • Buspiroon
  • Kognitiiv-käitumuslik teraapia (KKT)

Ravile raskesti alluvatel juhtudel võib kaaluda järgmiste ravimite kasutamist:

  • Bensodiasepiinid koos antidepressantidega
  • Antipsühhootikumid ehk psühhoosivastased ravimid

Ravi osa annab üksikasjalikumat informatsiooni erinevate ravimrühmade, psühhoteraapia ja füsioteraapia kohta.

Ravimid

Antidepressandid võivad olla väga tõhusad üldistunud ärevushäire sümptomite ravimisel, eriti nendel patsientidel, kellel esineb lisaks ka depressioon - mõlema haiguse raviks kasutatakse samu ravimeid.

Kõige sagedamini kasutatavad ja tõhusad ravimid on SSRI antidepressandid. Neid on põhjalikult uuritud ja enamikel üldistunud ärevushäire juhtudel on need osutunud väga tõhusateks. Annuse järk-järguline suurendamine soovitatava annuseni ja edasine ravi on andnud väga efektiivse tulemuse. Eriti tõhusad on need ravimid, mis ei põhjusta ravi alustamise järgselt ärevuse suurenemist, nagu estsitalopraam ja sertraliin.

SNRI, venlafaksiin XR (pikendatud toimeajaga venlafaksiin) on tõestatud ohutu toimega üldistunud ärevushäire korral.

Bensodiasepiinid on klassikalised ja efektiivsed anksiolüütilise (lõdvestava) toimega ravimid üldistunud ärevushäirega patsientidele, kuigi nende kasutamine on vähenenud kõrvaltoimete, sõltuvuse ja väärkasutamise tõttu. Neid tuleks kasutada ainult eriti rasketel juhtudel ja ainult lühiajaliselt (maksimaalselt 4-6 nädalat).

Tritsüklilised antidepressandid on tõhusad üldistunud ärevushäire ärevusnähtude vähendamisel ja nende ravimite toime täielikuks avaldumiseks kulub umbes 3 nädalat. Need on eriti tõhusad üldistunud ärevushäirega seotud psüühiliste sümptomite leevendamisel.

Psühhoteraapia

Üha rohkem on saadud tõendeid selle kohta, et KKT on tõhus üldistunud ärevushäire sümptomite ravis. Tavaliselt sisaldab KKT meetodeid, mille eesmärk on vähendada füsioloogilisi sümptomeid, kuid lisaks on see suunatud ka üldistunud ärevushäire muudele aspektidele, kaasa arvatud ülemäärane muretsemine ja muretsemisest tingitud käitumine.

Generaliseerunud ärevushäire ravimisele suunatud KKT hõlmab üldjuhul toimetulekuoskuste õpetamist - lõõgastumistehnikaid kehaliste sümptomite vähendamiseks, kognitiivsete oskuste õpetamist üldistunud ärevushäirega seotud katastroofimõtete vältimiseks, ülemäärase muretsemise korral eksponeerimistehnika kasutamist ja tavapärastest rituaalidest hoidumise õpetamist. Kuna üldistunud ärevushäirel on tugev kognitiivne komponent, tundub eriti kasulik olevat kognitiivsete tehnikate kasutamine muremõtete vaidlustamiseks.

KKT on tõhus ravi üldistunud ärevushäire korral, mille toime avaldumine võtab mõnevõrra kauem aega kui SSRIdel, kuid on väga tulemuslik ärevuse edasiste episoodide vältimisel. Seega loob SSRIde ja KKT kombinatsioon parima väljavaate tõhusaks raviks ja võimalike tagasilanguste ärahoidmiseks.

Viimati uuendatud: 22. juuni 2010. a.