Ühiskond ja hoiakud

On palju põhjuseid, miks teil ei ole tahtmist tunnistada enda haigestumist depressiooni ega hakata seda ravima. Üheks suuremaks depressiooniga kaasnevaks probleemiks on haiguse olemasolu eitamine.

On ilmne, et kui depressiooni diagnoos jääb teile panemata, ei saa te ka korralikku ravi. Ja isegi kui te tunnistate depressiooni olemasolu, ei ravita seda sageli piisavalt hästi või kaua.

Peamiseks põhjuseks, miks inimesed keelduvad depressiooni tunnistamast ja uskumast sellest paranemise võimalikkust, on depressiooniga seotud häbimärgistamine ehk stigma. Vaatleme seda veidi üksikasjalikumalt.

Stigma

Asjatundjate hulgas tähistab stigma selgeid haiguse tunnuseid. Näiteks nimetatakse stigmaks löövet, mis tekib leetritesse või tuulerõugetesse nakatumisel.

Kuid siin ei räägi me mitte nendest stigma tüüpidest. Kõne all on stigma, mis paneb teid vältima:

  • haiguse diagnoosimist,
  • ravimist,
  • depressioonist rääkimist.

Ajalooline ülevaade stigmast

Sõna stigma tuleneb kreekakeelsest sõnast, mis märgib nõelaga torkamisel tekkivat pistet. Tavaliselt jätab nõelatorge märgi. Seepärast hakkas stigma tähendama „märki” (nt põletusmärk).

Neid märke tavatseti kasutada karistusviisina või selleks, et tähistada „soovimatut”. Seepärast kannab sõna „stigma” häbistavat alatooni. Kui proovite mõelda mõnele häbimärgile lähimineviku kontekstis, võivad teile meenuda Taaveti tähega käelindid, mida juudid pidid kandma.

Kui minna ajaloos veel rohkem tagasi, siis tehti mõnedes ühiskondades naise laubale märk, kui teda peeti kõlvatuks. Selline märk pani naise ühiskonnas põlu alla. Kui kedagi nähti liikumas häbimärgistatud inimese seltskonnas, võis ka tema ebasoosingusse sattuda.

Depressiooniga kaasnev stigma

Me võiksime palju rääkida depressiooniga kaasnevast häbimärgistamisest. Te võite imeks panna:

  • miks see eksisteerib;
  • kuidas see on depressiooniga seotud;
  • mis on valet haige olemises.

Kui haigestute grippi, ei ole selles midagi häbiväärset. Samuti ei saa te märki külge, kui joote end purju, sõidate vastu puud ja saate hulgaliselt sinikaid. Pigem tuntakse teile kaasa. Ainult siis, kui olete põhjustanud kellegi surma, võite te põlu alla sattuda.

Kas me saame stigmat vältida?

Ühtegi lihtsat lahendust stigma vältimiseks ei ole. On selge, et häbimärgistamine on olemas, et see on ebaratsionaalne ja põhjendamatu, kuid kuidas seda vältida?

Loomulikult tasuks jääda terve mõistuse juurde. Siiski peab tunnistama, et see on väga raske. Proovigem aga vaadata, milline võiks olla sellise käitumise tulemus.

Inimesed leiavad, et millegi seletamatuga kokkupuutumine on keeruline, sest seda ei saa näha, tunda, maitsta ega mõõta. Seletamatu ei tundu tõeline.

Nii mõtlemegi selliste asjade selgitamiseks välja müüdid. Kui me ei tea, mis põhjustab välku ja müristamist, räägime me näiteks Jumalast, kes kasutab seda meie karistamiseks, kui me oleme teinud midagi valesti.

 

Viimati uuendatud: 17. september 2014. a.